Úvodné stretnutie

Na prvom stretnutí sa rád dozviem viac o projekte a jeho stave, o jeho slabých a silných stránkach.

Audit aktuálneho stavu

Hĺbkový audit je základný kameň pre definovanie KPI v budúcnosti. Štandardne zahŕňa technickú a komunikačno-marketingovú časť.

Návrh krátkodobých a dlhodobých cieľov

Som zastánca realistických cieľov. Nestretávame sa preto, aby sme analyzovali cenu za klik, riešime e-commerce strategicky a dlhodobo.

Exekutíva a mentoring

Ciele na papieri vyzerajú skvelo, avšak je potrebné ich jednotlivo doťahovať do konca. S agentúrou alebo externými vývojármi.

" Za rok 2021 sme dosiahli v performance obrat na úrovni 2 000 000€. V roku 2022 plánujeme 3 500 000€ a do roku 2025 chceme so správnymi partnermi dosiahnuť 5 000 000€. "