Úvodné stretnutie

Na prvom stretnutí sa rád dozviem viac o projekte a jeho stave, o jeho slabých a silných stránkach. Štandardne realizujem 1-2 dni intenzívneho workshopu v okruhu cca 30 tém.

Audit aktuálneho stavu

Hĺbkový audit je základný kameň pre definovanie KPI v budúcnosti. Štandardne zahŕňa technickú a komunikačno-marketingovú časť. Audit obsahuje step-by-step postup na zapracovanie a systém jednoduchej kontroly výsledkov.

Návrh krátkodobých a dlhodobých cieľov

Som zastánca realistických cieľov. Nestretávame sa preto, aby sme analyzovali cenu za klik, riešime e-commerce strategicky a dlhodobo. So správnym produktom a prístupom sa aj na našom trhu projekt vyškáluje vysoko.

Exekutíva a mentoring

Ciele na papieri vyzerajú skvelo, avšak je potrebné ich jednotlivo doťahovať do konca. S agentúrou alebo externými vývojármi. Niektoré partnerské spolupráce trvajú 6+ rokov.

" Za rok 2022 sme dosiahli v performance obrat na úrovni 2 800 000€. V roku 2023 plánujeme 3 500 000€ a do roku 2025 chceme so správnymi partnermi dosiahnuť 5 000 000€. "