Úvodná konzultácia

V úvode budem potrebovať všetky relevantné informácie a prístupy k štatistikám (ak ide o fungujúci projekt).

Príprava podkladov

Príprava dokumentácie pre vás a vašich externých správcov.

Timeplan

Po úvodnej konzultácií budem vedieť predbežne odhadnúť čas potrebný na prípravu úvodného výstupu.

Exekutíva

Dohľad nad exekutívou a kontrola realizácie zadaní na vašej strane a strane agentúry.

Follow up

Nasledujúcim krokom je oboznámenie s výstupom a zadefinovanie ďalších krokov.

Spustenie

Spustenie plnohodnotnej spolupráce a follow up na pravidelnej báze.

Partneri

Dlhodobé stabilné spolupráce sú základom úspechu a spokojnosti na oboch stranách.

Mám záujem

30 min konzultácia zdarma

Nezáväzný dopyt