Audit

Bez komplexného auditu sa nepohneme. V prvom bode potrebujem poznať vás a váš e-commerce sprava zľava.

Exekutíva

Zadefinovanie úloh pre vás, vašu agentúru a mňa. Nastavenie modelu vyhodnocovania. Chceme predsa vedieť, či to bola zmena k lepšiemu.

Návrh riešenia

Spracovaný audit je vodítkom pre nastavenie procesov v budúcnosti. Prejdeme si realisticky vaše možnosti a možnosti externých zdrojov.

Report

Nastavenie modelu pre pravidelnú spoluprácu. E-commerce sa mení extrémne rýchlo, moje rady nebudú platiť naveky.

Partneri

Dlhodobé stabilné spolupráce sú základom úspechu a spokojnosti na oboch stranách.

Mám záujem

30 min konzultácia zdarma

Nezáväzný dopyt